นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด: 1 มิถุนายน 2016

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในการรักษาความเป็นส่วนตัวของแซนดิสก์ (SanDisk®) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ Western Digital Corporation หรือกลุ่มบริษัทในเครือ (“แซนดิสก์”, “เรา”, “ของเรา”) เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าแซนดิสก์ รวมทั้งเครื่องมือ (tools) หรือแอพพลิเคชั่น (applications) บริการ หรือกรณีที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เช่น ผ่านข้อความที่พิมพ์ไว้ด้านล่าง (footer) เว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือของเรา (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “บริการของแซนดิสก์”) เราสนับสนุนให้ท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม หรือที่เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้

ท่านยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

กดลิงค์ข้างล่างเพื่อไปยังหัวข้อที่กำหนดไว้โดยเฉพาะของนโยบายความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ทันสมัย

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงผ่านทางบริการของแซนดิสก์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลลบล้างและแทนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใดๆ ที่มีผลก่อนหน้าวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงได้รับการเผยแพร่ การที่ท่านยังคงใช้บริการของแซนดิสก์ที่เกี่ยวข้องภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงและเป็นการยืนยันว่าท่านได้ให้ความยินยอมและตกลงกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและไม่เป็นส่วนตัว “ข้อมูลส่วนตัว” เป็นข้อมูลที่สามารถใช้พิสูจน์ตัวตนของท่านแต่ละคน ซึ่งรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์หรือที่อยู่จริง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์  และข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่ท่านได้ให้ไว้หรือต้องใช้ในการทำธุรกรรม ให้บริการ หรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจหมายรวมถึงที่อยู่ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) หรือหมายเลขประจำเครื่อง (Unique Device Identifier (UDI)) ของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เราอาจเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลที่ท่านหรือบุคคลอื่นจัดให้ในการปรึกษาหารือของชุมชน (community discussion) การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (chats) และเอกสารโต้ตอบที่ได้รับผ่านบริการของแซนดิสก์หรือที่ส่งให้เราโดยตรง

ถ้าหากท่านลงทะเบียน ท่านอาจเข้าสู่บริการของแซนดิสก์ได้บางส่วน เมื่อท่านลงทะเบียนเราอาจจะขอให้ท่านจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราอาจจะเก็บรักษาข้อมูลนี้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ (log in) ข้อมูลนี้อาจเชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมในระหว่างที่ท่านเข้าสู่บริการของแซนดิสก์

บุคคลที่ประสงค์จะเป็นพนักงานของบริษัทแม่ (Western Digital Corporation) หรือบริษัทในเครือของเราอาจส่งข้อมูลเพื่อสมัครงานผ่านเพจร่วมงานกับเรา (Careers page) ซึ่งอาจดำเนินงานโดยคู่ค้าที่ได้รับอนุญาต ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านการสมัครงานออนไลน์ (online job application) อาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ที่อยู่อีเมล์ ประวัติการศึกษา การรับราชการทหาร สถานะของคนเข้าเมือง ประวัติการจ้างงาน และอื่นๆ ข้อมูลที่ให้ผ่านกระบวนการนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งท่านควรจะได้ทบทวนก่อนที่จะให้ข้อมูล

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจมีความจำเป็นสำหรับเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ สื่อสารกับท่านหรือดำรงความสัมพันธ์กับท่าน โปรดสังเกตว่าหากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เรา เราอาจไม่สามารถจัดหาสิ่งที่กล่าวมานี้ให้กับท่านไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

เรายังเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวอื่นๆ อีกด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอุปกรณ์ (device information) เช่น ชนิดของเบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้และสถิติการใช้ซอฟต์แวร์ เราใช้ข้อมูลนี้และอาจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น และเพื่อทำให้ประสบการณ์ที่ท่านมีกับเรามีความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างของข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวรวมถึงการตั้งค่าของฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ (hardware configuration, computer or device characteristics) และข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ชนิดของเบราเซอร์ รุ่น และการกำหนดเขตเวลา ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า (clickstream) ของโปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล (URL) แก่ ผ่าน และจากเว็บไซต์ของเราที่รวมถึง วันและเวลา หมายเลขคุกกี้ และผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็น ค้นหา หรือซื้อ

วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเป็นจำนวนมากผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นของเรา อย่างไรก็ตาม เราก็อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการให้หรือการบริการของเราแก่บริการของแซนดิสก์โดยไม่ผ่านระบบออนไลน์ด้วย เช่น ผ่านศูนย์บริการลูกค้า กรณีติดต่อด้วยตนเองและผ่านทางไปรษณีย์ (เช่น บัตรคืนเงินหรือบัตรรับประกันที่ท่านส่งมาให้เราทางไปรษณีย์)

ข้อมูลส่วนตัวและไม่เป็นส่วนตัวที่ได้เก็บรวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของแซนดิสก์อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจถูกนำไปรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของแซนดิสก์อย่างอื่นก็ได้

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เราใช้งาน

เราใช้เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) เช่น คุกกี้ (ไฟล์เล็กๆ ที่ติดตั้งบนฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน) เว็บบีคอน (web beacons) เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์นและข้อมูลส่วนตัวที่ท่านจัดให้แก่เราเพื่อทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของท่านมีความเป็นส่วนตัวและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการใช้บริการของแซนดิสก์และบริการของบุคคลภายนอกของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมโดยการใช้เทคโนโลยีการติดตามตลอดเวลาและการใช้บริการ และเราหรือบุคคลภายนอกจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ เช่น เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ (devices) ต่างๆ ที่ท่านใช้และส่งผ่านสิ่งโฆษณา (ads) และ/หรือ เนื้อหา (content) ที่เกี่ยวข้องมายังท่านบนบริการของแซนดิสก์และบริการของบุคคลภายนอก โปรดดูที่ถ้อยแถลงคุกกี้ (Cookie Statement) ของเราเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งทางเลือกบางประการที่ท่านอาจจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างจากสิ่งเหล่านี้ โดยการเข้าถึงบริการของแซนดิสก์ ท่านยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ และการใช้เทคโนโลยีการติดตามของเราและบุคคลภายนอกภายใต้ถ้อยแถลงคุกกี้ของเรา

ในบางเว็บเบราเซอร์อาจมีการกำหนดสัญญาณ “Do Not Track” เบราเซอร์อาจมีการเปิดหรือปิดสัญญาณนี้ โดยการกำหนดค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในโปรแกรม (default) และไม่มีการกำหนดมาตรฐานว่าเว็บไซต์จะต้องตอบสนองอย่างไร ในปัจจุบันเราไม่ได้ควบคุมหรือปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับสัญญาณเหล่านี้ เราสนับสนุนให้ท่านดูที่วิธีการเลือกไม่ทำบางสิ่ง (opt-out methods) ที่กล่าวไว้ในถ้อยแถลงคุกกี้หรือที่อาจค้นหาได้โดยประการอื่นจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ท่านตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้าของเรา เช่น:

  • เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่ท่านได้ร้องขอหรือจัดหาการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนทางเทคนิค และการช่วยเหลือลูกค้า (customer support)
  • เพื่อบริหารการส่งเสริมการขายที่ท่านเกี่ยวข้อง เช่น การประกวดชิงรางวัลหรือการชิงโชค
  • เพื่อพิจารณาจ้างท่านหากท่านส่งใบสมัครงานมาถึงเรา
  • เพื่อให้ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การให้คำปรึกษาออนไลน์หรือการสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การร่วมกลุ่มและการสำรวจ
  • เพื่อสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมล การส่งข้อความหรือโทรศัพท์เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทในเครือของเรา วัสดุที่ใช้ในการทำตลาดแก่เป้าหมาย, ข้อมูลการบริการล่าสุด และข้อเสนอที่เป็นการส่งเสริมการขาย
  • เพื่อปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า วัด จัดส่ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา (content) และการโฆษณาของเรา
  • เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านเข้าสู่ระบบและรับรองคำสั่งของท่านภายหลังที่ท่านได้เข้าสู่ระบบ
  • เพื่อทำให้ประสบการณ์ของท่านโดยรวมที่มีกับเรามีความเป็นส่วนตัว
  • เพื่อถ่ายโอนข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต และ
  • เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กำหนดไว้สำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวม

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว

เราอาจจะให้บริษัทในกลุ่มของ Western Digital มีส่วนร่วมในข้อมูลส่วนตัวบางประการ

เราอาจจะให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับอนุญาตของเรา (เช่น คู่ค้าของเรา) ซึ่งช่วยเหลือการประกอบธุรกิจของเรามีส่วนร่วมในข้อมูลส่วนตัวบางประการด้วยก็ได้ รวมถึงการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทราบแต่เพียงว่า เราได้ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ (กล่าวคือ บุคคลที่มิใช่บริษัทในเครือของ Western Digital) มีส่วนร่วมในข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการตลาดโดยตรงของบุคคลเหล่านั้น ถ้าหากท่านเลือกโดยเฉพาะเจาะจงที่จะใช้ (opt-in) และเลือกที่จะไม่ปฏิเสธการเสนอดังกล่าวเมื่อเวลาที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัว หรือเลือกที่จะเข้าร่วมในฟีเจอร์ (feature) ที่เกี่ยวข้องของบริการของแซนดิสก์ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยความยินยอมของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการขาย เราอาจให้หุ้นส่วนในการส่งเสริมการขายมีส่วนร่วมในข้อมูลนั้น นอกจากนี้ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผย และ/หรือ ได้รับความยินยอมเพื่อให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อทำการตลาดโดยตรง เราจะแจ้งให้ท่านทราบหรือดำเนินการให้ท่านมีทางเลือกหรือสิทธิอื่นๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย คำร้องขอของรัฐบาลหรือหน่วยงานกึ่งรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สิทธิในทางกฎหมายของเราหรือต่อสู้ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นที่เราได้มาเมื่อเราเชื่อโดยดุลยพินิจของเราว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมต้องเปิดเผยเพื่อสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การฉ้อฉลที่น่าสงสัย สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการข่มขู่ที่มีแนวโน้มอันมีผลต่อเราหรือสิทธิ์ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยทางร่างกายของบุคคลใด การฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้หรือข้อตกลงอื่นของเรา หรือตามที่กำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นประการอื่นตามกฎหมาย

ถ้า Western Digital Corporation หรือบริษัทในเครือของตนจะต้องดำเนินการปรับโครงสร้าง ควบรวมกิจการ หรือขายทรัพย์สินของตนหรือบริษัทในเครือบางส่วนหรือทั้งหมด เราอาจจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวและที่ไม่เป็นส่วนตัวในฐานะส่วนหนึ่งของธุรกรรม

โปรดระลึกว่า ข้อมูลใดๆ ที่ท่านเลือกจะเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะในบริการของแซนดิสก์ (เช่น ภายในหัวข้อชุมชุมผ่านฟีเจอร์การสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (chat feature) หรือจัดพิมพ์ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ (product review)) อาจกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ ท่านควรใช้ความระมัดระวังเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลในพื้นที่สาธารณะดังกล่าว และควรหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมาย เราอาจเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่มีข้อจำกัด ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมไว้และไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ส่วนบุคคลกับลูกค้าหรือคู่ค้าของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลเหล่านั้น

วิธีการเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทันสมัย

เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวใดๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บไว้เพื่อท่าน โดยการร้องขอ ยกเว้น ในสถานการณ์ที่จำกัดบางอย่าง (เช่น ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้เราต้องปฏิเสธการเข้าถึงดังกล่าว) ท่านสามารถใช้ลิงค์ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้หรือติดต่อกับเราทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ได้ทันที (ดูหัวข้อ “ติดต่อเรา” ที่ตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อดูรายละเอียด) เพื่อร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

·       การยกเลิกการเป็นสมาชิก (UNSUBSCRIBE):  เพื่อยกเลิกการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าของแซนดิสก์ ท่านอาจทำตามลิงค์การยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือคำสั่งในการติดต่อสื่อสาร

·       การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ “แซนดิสก์ของฉัน” (“MY SANDISK” PRODUCT REGISTRATION): เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนลูกค้าผ่านฟีเจอร์ My SanDisk ท่านสามารถคลิกที่นี่ ถ้าหากไม่มีฟีเจอร์นี้ในประเทศของท่าน อาจไม่สามารถใช้ลิงค์นี้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านคู่ค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

·       พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECOMMERCE): ถ้ามีในเขตของท่าน คู่ค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเป็นผู้ดำเนินการ SanDisk Store เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านให้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์แซนดิสก์ แบบออนไลน์ผ่าน SanDisk Store ท่านสามารถติดต่อคู่ค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราได้ที่นี่ ถ้าหากไม่มีฟีเจอร์นี้ในประเทศของท่าน อาจไม่สามารถใช้ลิงค์นี้ได้ ทั้งนี้ แซนดิสก์อาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

·       คำถามอื่น (OTHER INQUIRIES):  ถ้าหากลิงค์เหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องที่ท่านต้องการเข้าถึงแล้ว ท่านสามารถติดต่อกับเราผ่านหัวข้อติดต่อเราที่จะกล่าวต่อไป

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัว

เราตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านในการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เรา และเราสัญญาว่าจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว เราใช้การผสมผสานเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรม ขั้นตอนและการวัดผลขององค์กรเพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง ใช้หรือเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจะจำกัดเฉพาะพนักงาน คู่สัญญา และตัวแทนของ
Western Digital Corporation หรือบริษัทในเครือผู้ซึ่งจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของตน เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการจำกัดการเข้าถึงที่ซึ่งอาจจะอยู่ในอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ควบคุมได้

แม้ว่าเราจะได้ใช้ความพยายามในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่ยังคงมีความเสี่ยงแฝงอยู่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนความปลอดภัยที่ไม่อาจคาดคิดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนความปลอดภัย ถ้าหากการสืบสวนของเราบ่งชี้ให้เห็นว่าอาจจะมีสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อท่านอันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตดังกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านและหน่วยงานที่เหมาะสมทราบในทันทีถ้าหากกำหนดไว้โดยกฎหมาย เรายังสนับสนุนให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านอยู่ในระบบออนไลน์ โดยการใช้รหัสผ่านที่ซับซ้อนโดยใช้การผสมระหว่างตัวอักษรและตัวเลข การเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ และการใช้
เบราเซอร์ที่ปลอดภัย

การรักษาข้อมูล

เราจะไม่รักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเนิ่นนานไปกว่าที่จำเป็นตามที่ท่านเลือก เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย

บริการของบุคคลภายนอก

เราอาจเชื่อมต่อกับ หรือจัดให้มีบริการของบุคคลภายนอกโดยประการอื่นผ่านบริการของแซนดิสก์  เช่น Facebook, LinkedIn, Twitter และ YouTube ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและมิได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราไม่รับผิดชอบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริการของบุคคลภายนอก รวมทั้งแต่ไม่จำกัดแต่เพียงแพลตฟอร์มของเครือข่ายสังคมอื่นๆ และ plug-ins ของแพลตฟอร์มเหล่านั้นที่อาจมีอยู่บนบริการของแซนดิสก์ ถ้าหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกเหล่านี้ใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่าน ท่านควรที่จะทบทวนนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้นหรือติดต่อเว็บไซต์เหล่านั้นโดยตรง โดยการอนุญาตให้เชื่อมต่อกับไซต์บริการของบุคคลภายนอก หรือยอมให้เชื่อมต่อกับบริการของแซนดิสก์ เราไม่ได้รับรอง ส่งเสริม หรือรับประกันคุณภาพของบริการหรือรับผิดชอบต่อนโยบายของบุคคลดังกล่าวแต่ประการใด

เด็กและความเป็นส่วนตัว

บริการของแซนดิสก์มิได้จัดทำขึ้นให้แก่เยาวชน แต่จงใจจัดทำขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งประกอบรวมไปด้วย บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ ถ้าหากท่านเป็นผู้เยาว์ในประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ ท่านอาจใช้บริการของแซนดิสก์ได้เฉพาะในกรณีที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ของท่าน เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ถ้าหากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยบังเอิญจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลสำหรับบุคคลธรรมดาที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

ถ้าหากท่านใช้บริการของแซนดิสก์จากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดระลึกว่าข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บเกี่ยวกับท่านอาจถูกโอนไปยังเราหรือบริษัทในเครือของเรา หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตซึ่งกระทำการในนามของเราทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การโอนข้อมูลเหล่านี้กระทำโดยใช้กระบวนการโอนข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องถ้าหากต้องมีกฎหมายเช่นนั้น

โปรดสังเกตว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกโอนไปยังประเทศอื่นๆ นั้น อาจแตกต่างจากกฎหมายของประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่ โดยการใช้บริการของแซนดิสก์ ท่านรับทราบและยินยอมด้วยกับการโอนและการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านภายนอกประเทศที่ท่านมีถิ่นที่อยู่

ติดต่อเรา

ถ้าหากท่านมีความเห็นหรือคำถาม ท่านสามารถติดต่อกับเราทางอีเมลหรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ ขอได้โปรดระบุข้อมูลการติดต่อของท่านและรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอของท่านหรือปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

SanDisk, a Western Digital brand

Attention: Privacy Officer

951 SanDisk Drive

Milpitas, CA 95035 USA

privacy@sandisk.com