ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานบริหาร

 • Dr. Siva Sivaram

  รองประธานบริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีหน่วยความจำ

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  142KB 6MB 1MB

 • Sumit Sadana

  รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และผู้จัดการทั่วไป แผนกโซลูชั่นองค์กร

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  140KB 9MB 495KB

รองประธานอาวุโส

 • Tom Baker

  รองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  9MB 118KB 483KB

 • Gursharan Singh

  รองประธานอาวุโสของ Global Manufacturing และ Supply Chain Operations

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  189KB 14MB 5MB

 • Henri Richard

  รองประธานอาวุโส ฝ่ายขายในเชิงพาณิชย์และการสนับสนุนทั่วโลก

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  11MB 249KB 2MB

 • Kevin Conley

  รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  3MB 112KB 418KB

 • Mark Brazeal

  รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  1MB

 • Shuki Nir

  รองประธานอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร และผู้จัดการทั่วไป ค้าปลีก

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  3MB 83KB 367KB

 • Milo Azarmsa

  รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงิน

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  110KB 9MB 464KB

 • Dr. Atsuyoshi Koike

  รองประธานอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีและและฝ่ายปฏิบัติการ Fab และประธานบริษัท SanDisk (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด

  ดาวน์โหลดภาพถ่าย

  8MB 245KB 2MB

คณะกรรมการบริหาร