Alex Liu

Alex Liu

ทีมงาน SanDisk Extreme

Alex Liu เป็นช่างภาพมืออาชีพในไต้หวัน เขาศึกษาในโรงเรียนศิลปะและการออกแบบในปี 1987 ซึ่งเราได้พัฒนาความสนใจของคุณในการถ่ายภาพ ในปี 1992 Alex ต้องการไปยังออสเตรเลียเพื่อศึกษาทัศนศิลป์ ในปี 1996 หลังจากที่เขาจบศึกษาจาก Australian State Queensland College สาขาศิลปศาสตร์ Griffith University ภาควิชาทัศนศิลป์ Alex จึงกลับไปยังไต้หวันและเริ่มต้นอาชีพในการถ่ายภาพแฟชันและการสอน กว่า 12 ปีที่่หนังสือหลายเล่มของงานถ่ายภาพของเขาเกี่ยวกับภาพวาดและห้องมืดดิจิตอลได้รับการเผยแพร่ เขาได้เป็นนักเขียนคอลัมน์และรายงานในนิตรสายรายเดือนด้วย ปัจจุบัน Alex จะยังคงอุทิศสอนถ่ายภาพ รวมทั้งถ่ายภาพความสวยงามของการเดินทางในต่างประเทศ

Alex ใช้ SanDisk Extreme® CompactFlash®  เพื่อทำให้แน่ใจว่าเขาได้รับความเร็วที่เขาต้องการเพื่อถ่ายภาพทุกๆ ภาพ