Paolo Baccolo

Paolo Baccolo

ทีมงาน SanDisk Extreme

Paolo Baccolo (http://www.tooimage.com) เป็นผู้เชี่ยวชาญวิดีโอดิจิตอลที่มีชื่อเสียงในประเทศอิตาลีตอนเหนือ Paolo ยกระดับกิจกรรมอาชีพของเขาระหว่างการผลิตวิดีโอ การศึกษา และการให้คำปรึกษา เขารักในพิกเซล เทคโนโลยี และภาพถ่าย

ในมุมองของ Paolo มีความแตกต่างน้อยมากระหว่างวิดีโอและภาพถ่าย ดนตรีและภาพนิ่ง สำหรับเขาทั้งหมดเป็นเรื่องของพิกเซล นั่นคือ ข้อมูลดิจิตอล ลำดับของ 0 และ 1 ที่กระทบอวัยวะสัมผัสหรือตาและอารมณ์ของเรา เป้าหมายของเขาคือการได้ภาพที่ดีที่สุดจากงานแต่ละงานและทุกจุดในภาพ ทั้งในระหว่างที่ถ่ายหรือกระบวนการหลังการผลิต