ไดร์ฟ SANDISK ULTRA DUAL USB 3.0

แฟลชไดรฟ์สำหรับอุปกรณ์ Android และคอมพิวเตอร์